Yoga med Hjobo

Yoga med Hjobo

Yoga

Innan du sätter foten i en yogaklass, bör du kunna linda benen runt huvudet, hålla ett LYCKSALIG leende på läpparna medan du kvävs på rökelse och samtidigt engagerar dina bhandas.

Så kan man tro, det gjorde jag. Nu har jag fått en annan uppfattning och börjar en utbildning för att ta reda på mer om Yoga.

Denna blogg handlar om den resan.

Samādhipāda

Yoga SutraPosted by Hjobo Mon, January 26, 2015 11:46

Vad som kännetecknar och är syftet med samādhi eller meditativ försjunkenhet.

1:1 Här börjar den korrekta/erkända instruktionen av Yoga

1:2 Yoga är färdigheten att styra tanken/sinnena oavkortat mot ett objekt och behålla den där utan eventuella störningar

1:3 Då infinner sig förmågan att förstå objektet fullständigt och korrekt

1:4 Förmågan att förstå objektet kan enkelt bli utslaget av sinnenas egna förväntningar på objektet eller av fullständig avsaknad av förståelse

1:5 De finns fem tankeverksamheter, varje enskild aktivitet kan vara givande och varje enskild aktivitet kan även skapa störningar

1:6 De fem aktiviteterna är förståelse, missförståelse, fantasi, djup sömn och minnet

1:7 Förståelse är baserat på direkt iakttagande av objektet och refererad av pålitlig källa

1:8 Missförståelse är förståelse som upplevs som sann till den punkt då mer förståelse har skapats av iakttagaren om objektets verkliga natur

1:9 Fantasi är förståelse baserat endast på ord om och referenser av objektet då det är frånvarande för iakttagaren

1:10 Djup sömn infaller när sinnet övervinns av tyngd och djup och ingen annan aktivitet är närvarande

1:11 Minnen är en mental lagring av en medveten händelse

1:12 Sinnet kan nå ett tillstånd av Yoga genom träning och genom avståndstagande från varandet

1:13 Träningen är baserad på rätt mängd ansträngning som krävs för att sträva mot och sen nå tillståndet av Yoga

1:14 Det är endast när korrekt träning är utförd under en lång tid, utan avbrott och med positiv inställning och angelägenhet som den kan lyckas

1:15 På den högsta nivån inträder frånvaro av allehanda begär, antingen det är efter tillfredsställandet av sinnena eller efter ovanliga upplevelser

1:16 När en individ har uppnått total förståelse för sitt sanna jag, kommer han/hon inte längre bli störd av distraheringen inom eller utanför sig

1:17 Då blir objektet till fullo förståligt. Till en början på en mer ytlig nivå, men med tiden blir förståelsen djupare, och slutligen total. Det är en sann glädje att nå ett sådant djup av förståelse. Då är individen i sådan enighet med objektet att den är omedveten om sin omgivning

1:18 De vanliga mentala störningarna är frånvarande, men minnet från det förflutna förblir

1:19 Det kommer att finnas de som föds i tillståndet av Yoga, de behöver ingen träning eller självdisciplin

1:20 Genom tillit som skapar behövlig energi för att mot alla odds uppnå framgång, och kursen hålls fast. Kommer med tiden upplevelsen av Yoga

1:21 Mängden tillit och ansträngning, skapar avståndet till målet

1:22 Uppenbarligen varierar djupet av tillit från olika individer och vid olika tillfällen. Resultatet reflekterar dessa variationer

1:23 Regelbundna böner till Det Gudomliga med en känsla av tro på dennes förmåga, ger självklart möjligheten att uppnå tillståndet av Yoga

1:24 Det Gudomliga är det högsta varandet, vars handlingar aldrig är baserade på missförståelse

1:25 Det Gudomliga vet allt som finns att veta

1:26 Det Gudomliga är evig, faktum är att denne är den fulländade läraren, och är en källa av kunskap för alla lärare: i förfluten tid, i nutid och i framtid

1:27 Det Gudomliga ska refereras till på det lämpligaste och mest ämnade sätt för Det Gudomliga

1:28 För att kunna relatera till Det Gudomliga är det nödvändigt att regelbundet vända sig till denne på lämpligt sätt och reflektera över dennes egenskaper

1:29 Individen kommer med tiden att mottaga denna Det Gudomliga, sanna naturen. Att vara oberörd av eventuella avbrott som kan framträda på resan mot tillståndet av Yoga

1:30 Det finns nio typer av avbrott mot utvecklandet av mental klarhet/Det Gudomliga, De är hinder eftersom de skapar mentala störningar och uppmuntrar distrahering.

Sjukdom,
mental stagnation,
tvivel,
brist på entusiasm,
trötthet,
för starkt sökande av njutning,
illusioner av sitt eget sinnestillstånd,
brist på möjligheten att reflektera,
(d.v.s.) kan ej koncentrera sig eller behålla koncentrationen.

1:31
Alla dessa störningar producerar en eller flera av följande symptom som kan leda till avbrott:

Mental obekvämhet,
negativt tänkande,
svårighet att vara bekväm i olika kroppsställningar och att vara med sin egen hälsobringande andning

1:32 Om individen kan välja en lämplig metod för att lugna sinnet och praktisera denna, oavsett provokationer kan avbrotten omöjligt slå rot

1:33 Ett ostört lugn i sinnet kommer från odlandet av vänskaplighet mot de lyckliga, medkänsla för de olyckliga, glädjande uppskattning för de heliga och sanna, och oberördhet mot de grymma och elaka

1:34 Sinnet kan också lugnas av andningsövningar, där kraft andas in och med långa utanandningar

1:35 Den typen av koncentration som ger extra ordinär uppfattningsförmåga och klarhet, skapar ihållande och fast tro i sinnet

1:36 Koncentrationen kan uppnås genom att fokusera och fixera sinnet på det inre Ljuset, det som är större än sorg och misstro

1:37 Eller genom att meditera på hjärtat av en upplyst själ, som är fri från passion och åtrå

1:38 Även genom att fokusera och fixera sinnet på en upplevelse i en dröm eller i djup sömn kan skapa klarhet

1:39 Eller genom att fokusera och fixera sinnet på Det Gudomligas form eller ett föremål som symboliserar Det Gudomliga

1:40 Sinnet hos en Yogi kan koncentrera sig på vilket objekt som helst, från en atom till det oändligt stora

1:41 Precis som ren kristall tar färg från sitt närmaste objekt, gör även sinnet så när det är fritt från tankevågor, och uppnår då likhet eller identiskhet med objektet för sin koncentration. Det kan antingen vara ett stort objekt, klarhet eller kärnan av egot som sinnet upptar och identifierar sig med. Denna förmåga av likhet eller identifiering med ett objekt kallas för Samadhi (meditativt tillstånd, ett med Det Gudomliga)

1:42 När sinnet når denna identifiering av objektet med stor koncentration, tillsammans med medvetenhet om namn och materia, kvalitet och annan kunskap kallas det för savitarka Samadhi

1:43 När sinnet når identifiering av objektet med stor koncentration, utan medvetenhet om namn, material, kvalitet och annan kunskap, så att objektet ensamt blir kvar kallas det för narvitarka Samadhi (genomtänkt Samadhi)

1:44 När objektet för koncentration är ett oklart objekt infinner sig två typer av Samadhi som kallas savichara Samadhi (reflekterande Samadhi) och nirvichara Samadhi (super reflekterande Samadhi)

1:45 Bakom alla oklara objekt finns Prakriti, (”ur energin” närmast Brahman)

1:46 De här formerna sägs vara fria från drifter och begär

1:47 Genom att nå nirvichara Samadhi blir sinnet rent

1:48 I den Samadhin sägs det att kunskap och medvetenhet är fyllt av sanning

1:49 Kunskapen som nås genom att studera skrifter är en typ av kunskap. Den typ av kunskap som nås genom Samadhi är av mycket högre klass. Den går förbi kunskapen som fås genom skrifter

1:50 Intrycket som skapas i sinnet av samadhi förgör alla andra intryck

1:51 När intrycket av samadhi också förgörs, så att det inte längre finns några tankevågor alls i sinnet, då inträder eleven i samadhi som kallas ”frölöst” eller oförankrat tillstånd. Ett tillstånd som inte kan fastna på något inte ens ett frö t ex en tankevåg

  • Comments(0)//yoga.tjohej.se/#post0