Yoga med Hjobo

Yoga med Hjobo

Yoga

Innan du sätter foten i en yogaklass, bör du kunna linda benen runt huvudet, hålla ett LYCKSALIG leende på läpparna medan du kvävs på rökelse och samtidigt engagerar dina bhandas.

Så kan man tro, det gjorde jag. Nu har jag fått en annan uppfattning och börjar en utbildning för att ta reda på mer om Yoga.

Denna blogg handlar om den resan.

sādhanapāda

Yoga SutraPosted by Hjobo Mon, January 26, 2015 11:52

Hur man kan uppnå det målet (sādhanapāda).

2:1 Avhållsamhet, studier samt att dedikerat ta emot belöningen av Det Gudomliga arbetet: detta är den viktigaste vägen mot Yoga

2:2 Resultatet blir att vi lyckas odla kraft genom koncentration och ta bort hindren mot upplysning som skapar allt lidande

2:3 Hindren som skapar människans smärta är, ovetande, egoism, beroendet, bortvändande samt njutningen av att hålla fast vid det vardagliga livet

2:4 Ovetande skapar alla de övriga hindren. De existerar antingen i en potentiell eller mindre viktig form, eller så kan den vara tillfälligt kontrollerade eller fullt utvecklade

2:5 Att se på det icke eviga som evigt, det orena som rent, det smärtsamma som bra och trevligt och det osanna som sant, det är okunskap

2:6 Att se medvetenhet i det som endast reflekterar medvetenhet, det är egoism

2:7 Beroende är det som blomstrar av njutning

2:8 Bortvändande är det som blomstrar av smärta

2:9 Lusten att hålla fast vid det vardagliga livet skapas utifrån både okunskap och det inlärda. Detta för att sinnena behåller intryck från upplevda dödsögonblick från många tidigare liv

2:10 När dessa hinder har reducerats till en mindre viktig form, kan de förstöras genom att upplösa sinnet till sin ursprungliga natur

2:11 I sin fullt utvecklade form, kan hindren övervinnas genom meditation

2:12 En människas underliggande tendenser/natur har skapats av tidigare tankar och handlingar. Dessa tendenser kommer att bära frukt, både i detta liv och nästkommande

2:13 Så länge en anledning finns kommer det att bära frukt, så som, återfödelse, ett långt liv eller ett kort liv, och upplevelsen av njutning eller smärta

2:14 Upplevelsen av njutning och smärta är frukten av fördelar respektive nackdelar

2:15 En människa i andlig avskildhet upplever alla dessa upplevelser som smärtsamma. För även glädjen av njutning i nuet är smärtsam då förlusten av ögonblicket redan finns. Upplevd njutning är smärtsam för att nya begär skapas ur den. Och hur kan någon njutning vara ihållande om den endast baseras på vårt humör och hur vi mår? Eftersom dessa ständigt förändras….

2:16 Smärta som är kommande kan undvikas

2:17 Denna smärta är orsakad av falska antaganden om anledningen till smärtan av den som antar, och kan därför undvikas

2:18 I både upplevelser av smärta och njutning kan nyckeln finnas till oberoende och upplysning. Utan att gå in i något av dem utan endast se dem för vad det än må vara kommer insikten att ingenting igentligen kan drabba oss

2:19 Världs energi passerar fyra olika stadier, helt fel, oklar, primal och outvecklad Atman= Självet som är essensen, fröet i varje själ

2:20 I källan av Självet, Det Gudomliga fröet, är det ren medvetenhet. Det upplevs som om det förändras beroende av sinnena, men i själva verket är den oföränderlig

2:21 Upplevelsen existerar endast för att tjäna Självet

2:22 Även om upplevelsen har blivit overklig för den som lever i Självet efter att ha nått till den friheten, så fortsätter den att existera för alla andra

2:23 Den som upplever Självet är identifierad med ursprunget, och endast det är verkligheten

2:24 Denna identifiering är orsakad av ovetande eftersom vi aldrig ”borde” ha delats från ursprunget, Det Gudomliga

2:25 När ovetande är undanröjt, upphör denna identifiering. Fångenskapen har nått sitt slut och den som upplever den är oberoende och fri

2:26 Ovetande förgörs av insikten om Självet, och alla spår av illusionen att vi är något annat än Det Gudomlig är borta

2:27 Detta nås genom sju steg samt det Högsta

2:28 Så fort alla orenheter har undanröjts genom disciplinerad träning av, de åtta grenarna till tillståndet av Yoga. Öppnas den andliga visionen mot Det Gudomlig, kunskapen om Självet

2:29 Det åtta grenarna till tillståndet av Yoga är,

Yama= förhållningssätt och riktlinjer för agerande mot andra och världen
Niyama= förhållningssätt och riktlinjer för beteende och tankesätt om sig själv
Asana= kroppsställningar
Pranayama= kontrollerad andning, andningsteknink
Pratyahara= vänd sinnena inåt
Dharana= koncentration
Dhyana= meditation
Samadhi= det Högsta, förening med Det Gudomliga

2:30 Yama

- Icke våld
- Att vara sann
- Att icke stjäla och vara missunnsam
- Förhållande till avhållsamhet, att inte ”läcka” energi, obetydlighet av att vara till för någon annan
- Att förhålla sig Lagom


2:31 Dessa riktlinjer är basala regler som ska efterlevs utan reservation alltid och mot alla

2:32 Niyama

- Renhet, kroppsligt och mentalt
- Att var nöjd
- Vanan att ha gränser, fysiskt och mentalt
- Studera skrifterna och Chantal till Det Gudomliga
- Överlämna sig till Det Gudomlig

2:33 För att vara fri från tankar som stör tillståndet av Yoga, ska tankar av motsatt effekt odlas

2:34 Hindren mot tillståndet av Yoga så som våld och osanning kan direkt skapas eller indirekt, i uppsåt eller inte. De kan motiveras av girighet, aggressivitet eller egenintresse, de kan vara små eller stora men de orsakar alltid smärta och ovetande. Vi bör komma förbi hindren genom att komma ihåg dess resultat och verkan

2:35 När en människa håller sig fast vid att aldrig skada andra, kommer alla levande varelser sluta känna fiendskap i dennes närhet

2:36 När en människa håller sig fast vid att vara sann, får denne kraft att behålla för sig själv och andra frukterna av det goda utan att hon/han själv utför handlingen

2:37 När en människa håller sig fast vid att aldrig stjäla, kommer all rikedom till denne

2:38 När en människa håller sig fast vid att inte ”läcka” energi, uppnår denne andlig energi

2:39 När en människa håller sig fast vid att undvika girighet, berikas denne med kunskap om sitt förflutna, sin nutid och sin framtid

2:40 Som resultat av renhet, uppstår obetydlighet (avsaknad av att vara till för någon annan, komplex mm) av kroppen och umgänge med andra kroppar saknar då betydelse

2:41 Dessutom uppnås renhet i hjärtat, ett glatt sinne, kraft att fokusera, kontroll av passion och styrkan att behålla visionen av Självet

2:42 Som resultat av att vara nöjd, till freds, skapas överlägsen lycka

2:43 Som resultat av obetydligheten (se ovan) av kroppen, tas orenheter bort och speciella krafter återfinns i kroppen och hos känsloorganen

2:44 Som ett resultat av fördjupandet i studier, stärks och behålls visionen av den Det Gudomliga som valts för dyrkandet

2:45 Som resultat av dyrkandet och tillgivenheten till Det Gudomliga, uppnås Samadhi

2:46 God hållning (i kroppsställningar) är att sitta i en position som är fast och ändå vara avslappnad

2:47 Hållningen blir fast och avslappnad genom behärskandet av kroppens naturliga form, samt genom meditation på det andliga, evigheten

2:48 Därefter störs inte eleven av sinnenas upplevelser

2:49 Efter behärskandet av hållningen, bör den livgivande (kontrollerade andningstekniken) andningen tränas genom att hålla andan (1) vid inandning (2) och utandning (3)

2:50 Andhållningen kan skapas inifrån eller utifrån och kan därför kontrolleras på olika sätt, för att hållas kort eller utdragen, allt för att väcka den reserv av prana (livsenergi) som skapas/finns vid ryggslutet, Kundalinikraften

2:51 Den fjärde typen av pranayama är andhållning fokuserad på inre eller yttre objekt (4)

2:52 Som ett resultat av detta avtäcks det inre Ljuset

2:53 Sinnet får kraften att koncentrera sig (Dharana)

2:54 När sinnet drar sig tillbaka från känslorna av upplevelser, dras också känslorna själva bort från upplevelsen och då sammanflätas de med sinnet, detta kallas Pratyahara

2:55 Då uppnås den ultimata kontrollen av känslorna

  • Comments(0)//yoga.tjohej.se/#post1