Yoga med Hjobo

Yoga med Hjobo

Yoga

Innan du sätter foten i en yogaklass, bör du kunna linda benen runt huvudet, hålla ett LYCKSALIG leende på läpparna medan du kvävs på rökelse och samtidigt engagerar dina bhandas.

Så kan man tro, det gjorde jag. Nu har jag fått en annan uppfattning och börjar en utbildning för att ta reda på mer om Yoga.

Denna blogg handlar om den resan.

Vibhūtipāda

Yoga SutraPosted by Hjobo Mon, January 26, 2015 13:28

Beskriver de övernaturliga krafter som yogautövandet kan medföra (vibhūtipāda).

3:1 Koncentration (Dharana) är att hålla tankarna riktade mot det spirituella medvetandet i kroppen, eller att fixera på Det Gudomligas form, antingen i kroppen eller utanför den

3:2 Meditation (Dhyana) är ett obrutet flöde av tankar riktat mot objektet för koncentrationen

3:3 När den punkt nås i meditationen då den sanna essänsen av objektet för koncentrationen uppenbarar sig, ostört av tankarna från den som mediterar, då infinner sig ett tillstånd av att vara absorberad (Samadhi)

3:4 När dessa tre, (koncentration, meditation och vara absorberad) är riktat och har uppnått fokus på ett objekt kallas det för Samyama

3:5 Den som är i Samyama, den når kunskapens ljus

3:6 Detta måste ske, steg för steg

3:7 Dessa tre grenar (koncentration, meditation och vara absorberad) är mer givande för att uppleva tillståndet av Yoga än de fem första

3:8 Men för att nå det högre tillståndet av Samadhi, Nirvikalpa, de ”frölösa” eller oförankrade tillståndet är även dessa tre grenar inte något direkt givande

3:9 När visionen av det lägre Samadhi är undantryckt med hjälp av medveten kontroll, så att inga tankar eller visioner finns, det är frukten av att kontrollera tankar och visioner

3:10 När dessa tankevågor undantrycks kontinuerligt, flyter medvetandet lugnt

3:11 När alla mentala störningar försvinner och medvetandet blir entydigt och fokuserat, då inträder tillståndet av Samadhi

3:12 Medvetandet blir entydigt och fokuserat när liknande tankevågor följer direkt efter varandra utan avbrott i mellan dem

3:13 I detta tillstånd passerar medvetandet bortom de tre förändringarna, förändring av form, förändring av tid och förändringen av tillstånd

3:14 Ett sammansatt (av t ex atomer) objekt har tillhörigheter, och är utsatt och underordnad förändringar, antingen det sker i historien, i nutid eller något som ej ännu är manifesterats

3:15 Framgången av dessa förändringar är utifrån mångfaldens evolution

3:16 Genom att skapa Samyama på de tre olika typerna av förändring, kan vi få kunskap om det som har varit och det som komma ska

3:17 Genom att skapa Samyama på ett ljud blir den som upplever det medveten om ljudets ljud, dess mening, och dess innebörd. Detta innebär också att alla ljud som yttras av levande organismer kan förstås

3:18 Genom att skapa Samyama på tidigare tankegångar, skapas insikt och kunskap om tidigare liv

3:19 Genom att skapa Samyama på en annan människas särdrag, skapas kunskap om den människans tankar

3:20 Men inte om dess innehåll för det är inte fokuseringen av Samyama

3:21 Om du skapar Samyama på formen av din kropp, och blockerar en annan persons möjlighet att ta in manifestationen av det den ser, så blir du osynlig för den personen

3:22 Även dina ljud slutar att höras

3:23 Genom att skapa Samyama på två typer av Karma, det som snart ska bära frukt och den som kommer att bära frukt senare- eller genom att sia om sin död, kan en Yogi få reda på exakt tidpunkt för separationen från sin fysiska kropp

3:24 Genom att skapa Samyama på vänskaplighet, medkänsla mm, utvecklas kraften av dessa egenskaper

3:25 Genom att skapa Samyama på alla typer av styrka, så som den hos en elefant, kan den styrkan upptas

Väljer nu att använda ordet ”man” även om det är ett ord jag alltid försöker undvika, så hittar jag endast det när jag vill behålla känslan att det innehållet riktar sig till ”alla” och inte en individ

3:26 Genom att skapa Samyama på det inre ljuset (den självlysande Lotusblomman) får man tillgång till kunskapen om det dolda och det som är bortom

3:27 Genom att skapa Samyama mot solen, får man tillgång till kunskapen om de kosmiska områdena

3:28 Genom att skapa Samyama mot månen, får man tillgång till kunskapen om stjärnornas kartor

3:29 Genom att skapa Samyama mot polstjärnan, får man tillgång till kunskapen om stjärnornas rörelsemönster

3:30 Genom att skapa Samyama mot naveln, får man tillgång till kunskapen om kroppens uppbyggnad

3:31 Genom att skapa Samyama mot håligheten i halsen, kan man stilla hunger och törst

3:32 Genom att skapa Samyama mot luftrören i bröstet, uppnår man total stillhet

3:33 Genom att skapa Samyama mot den upplysta delen av bakhuvudet, får man tillgång till möjligheten att se andliga varelser

3:34 Alla dessa krafter (magiska möjligheter i detta sammanhang) kan också uppnås av en person som spontant blir upplyst utifrån total renhet och närvaro

3:35 Genom att skapa Samyama i hjärtat, får man tillgång till kunskapen om det medvetna (the mind) s innehåll

3:36 Kraften av glädje växer ur misslyckandet att särskilja mellan Atman och Sattwaguna, som ändå är helt olika och inte går att jämföra. Sattwaguna är endast ett sändebud från Atman, som i sin storhet är helt oberoende, samt existerande endast för sin egen skull. Genom att skapa Samyama på oberoendet hos Atman, finns det möjlighet att få kunskapen om Atman

3:37 Därför vinner du kunskapen genom spontan upplysning (se 3:36, känna Atman) och får tillgång till övernaturliga krafter (övernaturlig för ”vanliga” människor), hos hörseln, känseln, synen och luktsinnet

3:38 Dessa är krafter i den ”världsliga” världen, men de är hinder för Samadhi

3:39 När banden om sinnet som är bundet av Karma löses upp, kan en Yogi träda in i en annan människas kropp genom kunskapen om nervflödet (energiflödet, i fysisk form)

3:40 Genom att kontrollera nervflödet som styr lungorna och övre delen av kroppen, kan en Yogi gå på vatten, över ett träsk, eller över taggar och liknande, samt att Yogin kan förutse och bestämma sin egen död

3:41 Genom att kontrollera kraften som styr Prana, kan en Yogi omge sig med ett skimmer av ljus

3:42 Genom att skapa Samyama på relationen/samspelet mellan örat och ”etern”, kan man få tillgång till övernaturliga krafter hos hörseln

3:43 Genom att skapa Samyama på relationen/samspelet mellan kroppen och ”etern”, eller genom att uppnå lättheten hos en bomullstuss i meditation, kan en Yogi flyga genom luften

3:44 Genom att skapa Samyama på tankevågorna hos sinnet, då sinnet är separerat från kroppen, kan alla slöjor skingras från kunskapens ljus

3:45 Genom att skapa Samyama på det tunga/kraftfulla samt de subtila formerna hos elementen, och på deras unika karaktärsdrag och på deras nedärvda kvalitéer samt deras påverkan på individen, kan man få kunskapen/kraften hos dem

3:46 Genom detta får du kraften/kunnandet att t ex bli liten som en atom och alla liknande krafter, också perfektionen av kroppen som inte längre är påverkbar av elementen/omgivningen

3:47 Perfektion av kroppen innebär, skönhet, elegans och styrka samt kraften av ett blixtnedslag

3:48 Genom att skapa Samyama på förändringen som sker i sinnet (känseln mm) när de kommer i kontakt med olika objekt, samt alla delar av sinnena som de kan vara, t ex individens egna upplevelser av det sinnet, kan man få kontroll på samtliga

3:49 Genom detta (se 3:48) får kroppen kraften att färdas med sinnets/tankens hastighet, kraften att använda sinnena utanför kroppen samt möjligheten att kontrollera/styra naturen

3:50 Genom att skapa Samyama på särskiljandet av Atman, får man gränslösa krafter och även vetskapen om allt (se även 3:36)

3:51 Genom att ge upp även dessa krafter (se ovan) förstörs även det minsta fröet av okunnighet, då infaller total frid och frihet

3:52 När frestelsen kommer från de osynliga varelserna från ”högre dimensioner”, känner en Yogi varken fara eller smicker, för Yogin är endast skrämd av möjligheten att än en gång bli fångad i okunskap

3:53 Genom att skapa Samyama på ögonblicket/nuet som samtidigt innehåller alla tider och alla ögonblick, alltid…, får man kunskapen om att universums skapelse endast varar ett ögonblick, och ändå alltid

3:54 Nu är man kapabel att urskilja mellan exakt likadana objekt, som inte kan urskiljas via sitt utseende, utformning, eller position

3:55 Denna urskiljande kunskap frigör en människa från okunnighetens kedjor. Den innehåller alla objekt samtidigt, i alla ögonblick av deras existens och i alla deras skepnad. Total förståelse av allt, och alla, i all tid infinner sig

3:56 Perfektionen/målet är uppnått när Sinnet (The Mind) blir så rent som Atman själv

  • Comments(0)//yoga.tjohej.se/#post2