Yoga med Hjobo

Yoga med Hjobo

Yoga

Innan du sätter foten i en yogaklass, bör du kunna linda benen runt huvudet, hålla ett LYCKSALIG leende på läpparna medan du kvävs på rökelse och samtidigt engagerar dina bhandas.

Så kan man tro, det gjorde jag. Nu har jag fått en annan uppfattning och börjar en utbildning för att ta reda på mer om Yoga.

Denna blogg handlar om den resan.

Kaivalyapāda

Yoga SutraPosted by Hjobo Mon, January 26, 2015 13:30

Vad som kännetecknar befrielsen (kaivalyapāda).

4:1 De övernaturliga krafterna förskaffas antingen vid födseln, med droger, genom att upprepa mantran, leva återhållsamt eller genom meditation

4:2 Bytet/förändringen till en annan ”natur” eller tillstånd sker efter uppnått mål eller upplysning av den tidigare ”naturen” eller tillståndet

4:3 Det goda uppsåtet leder inte till förändringen det avvärjer endast hindren på vägen orsakade av Sinnet, likt en bondes arbete med att röja undan hindren för vattnet så det kan flöda fritt enligt sin egen natur

4:4 Egoism (meditation på det egna Sinnet) skapar Sinnen, när en Yogi har kraften att hålla sig med flera kroppar och Sinnen skapas dessa utifrån egot

4:5 Även om de olika sinnena är olika så skapas de ur ett och samma Sinne från Yogin

4:6 Av alla dessa är endast de Sinnet som renat av Samadhi fritt från Karma och begär

4:7 Yogins Sinne är inte svart (mörkt) eller vitt (ljust). Andras Karma är antingen svart, vitt eller blandat

4:8 Från dessa olika Karman, är de som finns just nu även vägen för de som komma skall. Det vi omger oss med i nuet låter det som stärks av omgivningen komma fram och håller tillbaka det som inte ”passar” in

4:9 Eftersom vi präglas av vårt Karma och minnen från vår tidigare ”natur” bryts inte kedjan av orsak och verkan av positionen vi befinner oss i idag eller av plats och tid

4:10 Eftersom viljan att leva alltid har funnits har vår ”natur” aldrig haft en början

4:11 Vår ”natur” som genomsyras av okunskap har sitt ursprung ur Karma, lagen om orsak och verkan och finns i vårt Sinne. Ta bort dessa och vår ”natur” är upplöst

4:12 Det förflutna och framtiden har sin egen existens och form; olikheterna finns i deras tillgångar/kvalitéer

4:13 De är antingen manifesterade eller diffusa enligt deras kvalitéer

4:14 Eftersom de tre ursprungs kvalitéer är samma för allt som existerar, är allt som finns förenat

4:15 Samma objekt eller upplevelse uppfattas olika av olika Sinnen (minds), därför blir uppfattningen olika hos dem som upplever

4:16 Ett objekt eller en upplevelse existerar inte genom att ett Sinne känner till det, för då skulle det inte existera om det Sinnet inte fanns

4:17 Ett objekt eller upplevelse är känt eller okänt för ett Sinne beroende på hur synligt det är

4:18 Förändringarna i ett Sinne är alltid känt av Själen som är oföränderlig och endast reflekterar Sinnets förändringar

4:19 Sinnet är inte självupplyst (ett med Atman, Det Gudomliga), det är endast mottagligt/perceptivt

4:20 Och eftersom Sinnet inte är självupplyst kan det inte ha kunskap och vara medveten om kunskap samtidigt

4:21 Det rena medvetandet från Själen är beständigt. När Sinnet reflekterar över detta, ser det ut som om Sinnet upptas och blir ett med Själen

4:22 Sinnet kan förstå eftersom det kan ta in det som reflekteras, från Själen och från objekt och upplevelser

4:23 Sinnets alla möjligheter att ha önskningar och drifter, tjänar endast ett annat syfte. Det är när Själen finns med som det kan komma i kontakt med ett rent syfte

4:24 En människa som särskiljer sig från Själen låter Sinnet tappa den kontakten

4:25 En människa med insikt kan träna och göra sig fri från egot

4:26 Hinder från det förgångna kan uppstå om Sinnet endast för en kort stund slappnar av

4:27 De kan övervinnas genom samma träning/kontroll som inför upplysning

4:28 Den som kan stänga ute alla hinder när han har tillgång till alla övernaturliga krafter, uppnår den Samadhi som kallas för ”Godhetens moln”

4:29 Då uppstår ett tillstånd när all okunskap försvinner, all smärta upplöses och friheten från Karma lagen uppnås

4:30 Då blir hela universum med alla sina objekt och upplevelser obetydligt i jämförelse med denna obegränsade kunskap, som är fri från alla hinder och orenheter

4:31 Då upphör vår unika ”natur” att existera, då de har uppnått sitt syfte

4:32 Detta upphörande som existerat i alla ögonblick, men som endast blir tydligt i slutskedet när det är färdigställt

4:33 Då vår unika ”natur” inte längre är till någon nytta för Själen (Det Gudomliga) upplöses de. Detta är frihet, att fullständigt släppa taget………… Själen lyser helt själv i sin upplysta rena ”natur”, så ren som Medvetandet

  • Comments(0)//yoga.tjohej.se/#post3